ოთხიU თერმომეტრი

ოთხიU რნმ თერმომეტრის (FourU RNA thermometer) მეორეული სტრუქტურა. წითელი ფერი აღნიშნავს ნუკლეოტიდთა კონსერვატიულობის* მაღალ დონეს.
*კონსერვატიულობა გულისხმობს იმას, რომ სხვადასხვა სახეობებში ეს თანმიმდევრობები მსგავსია კონსერვატიულობის ხარისხისდა მიხედვით.


ოთხიU თერმომეტრები არიან არამაკოდირებელი რნმ თერმომეტრები, რომლებიც ნაპოვნია სალმონელაში. ისინი შეიცავენ ურაცილის მაღალ კონსერვატიულ ნუკლეოტიდებს და ეს ნუკლეოტიდები განლაგებულნი არიან შაინ-დალგარნოს თანმიმდევრობის მოპირდაპირე მხარეს. რნმ-თერმომეტრები, მაგალითად როგორიცაა ოთხიU აკონტროლებენ ტემპერატურის რეგულაციას სითბური შოკის ცილების საშუალებით მრავალ პროკარიოტში. ოთხიU შედარებით პატარა მოლეკულებია მხოლოდ 57 ნუკლეოტიდისაგან შედგებიან და აქვთ ორი მარტივი მარყუჟი.

წაიკითხე სრულად

Advertisements